Flygdagsprogram

Flygdagspublik

Förväntansfull flygdagspublik på Gustavsvik. I bakgrunden syns "Tornet" och Stora Backa bondgård.   Foto i Nerikes Allehanda 1958-09-01 sid 1.

Här finns de flygdagsprogram från Gustavsvik som vi hittills fått tag på där Örebro Bil- och Flygklubb (ÖBFK) varit arrangör eller medarrangör. Den som har något ytterligare program får mer än gärna höra av sig till oss.
Vi återger också vad Arne Svensson skrivit om flygdagar ur sin sammanfattning av Gustavsviks historia.
I högerkanten finns länkar till tidningsartiklar i NA (Nerikes Allehanda) och ÖK (Örebro-Kuriren).

Tidningsartiklar:

 

1939

Uppvisning söndagen den 14 maj vid Gustavsviks officiella invigning.

Arne Svensson: Flygplatsen invigdes officiellt med en stor flygdag. En mängd gästande flygplan kunde beses på marken, och i luften skedde uppvisningar av både militära och civila plan. Bland flygplanen kan nämnas 9 st Junkers (B3) bombplan, 4 st Gloster Gladiator (J8) jaktplan, 2 st Junkers trafikmaskiner, ett 20-tal sportplan samt glid- och segelplan. Publiken kom i rekordmängd, 30 000 biljetter hade sålts och utanför avspärrningarna fanns ytterligare tusentals personer som gratis kunde bese det hela. "Bravo Örebro!" skrev tidningarna. Hela staden var på benen och även stora delar av Mellansverige.

NA 15 maj sid 3 | sid 13

1945

Uppvisning söndagen den 22 juli.

Arne Svensson: Redan den 22 juli började den civila flygverksamheten ta fart med en stor flygdag med bl.a. von Bahrs autogiro, Erik Bratts lilla sportplan BHT-1 "Beauty" och flygvapnets senaste jaktplan J26 Mustang. Trots regn kom en publik på 4 500 personer.

Programblad
Programblad i elektronisk avskrift.

1946

Uppvisning söndagen den 7 juli. Arrangörer: KSAK och ÖBFK.

Arne Svensson: SM i segelflyg hölls i Örebro och avslutades med en flygdag där cirka 9 000 åskådare kunde se en "lysande luftcirkus" enligt tidningarnas referat. Mest imponerad blev man av "blåslampans" framfart. Blåslampan var folkets smeknamn på det nya readrivna jaktplanet J28 Vampire som flygvapnet framsynt inköpt. Det var första gången som planet demonstrerades offentligt. Löjtnant Karl-Erik Schnell hette piloten (passande namn) som efter uppvisningen försvann med 900 km/tim mot Norrköping och Bråvalla flygflottilj för att landa där efter 8 minuter! Publiken hade fått vara med om ett kapitel flyghistoria.

Utsidor | s 2;   Några ord om segelflygtävlingarna i Örebros s 3 | s 4;   Vad flygdagen kommer att bjuda s 5 | Vampire presenteras s 6-7 | s 8-9 | Segelflygning - sporten för alla s 10-11 .

1947

Uppvisning söndagen den 13 juli.

Arne Svensson: SM i segelflyg arrangerades även detta år i Örebro. Som vanligt avslutades tävlingarna med en flygdag. Denna gång riktades största intresset mot en uppvisning av en Bell 47-helikopter (första gången i Örebro).

NA 12 jul sid 5, 3
NA 14 jul sid 1, 12
ÖK 14 jul sid 1, 12

1949

Uppvisning (söndagen den 17 juli?).

Arne Svensson: SM i segelflyg hölls åter i Örebro, denna gång 6-16 juli. Vid den traditionella flygdagen uppmärksammades främst besöket av franska fallskärmshoppare.

1956

Uppvisning söndagen den 13 maj. Arrangörer: ÖBFK, Arboga Flygklubb och Nerikes Allehanda.

Arne Svensson: Efter några års uppehåll arrangerades söndagen den 13 maj en stor flygdag i kombination med en stor bilutställning med 70-talet modeller. Bland dessa märktes Citroëns nya gasfjädrande modell. Örebroare som utmärkte sig i luften var nyblivne svenske mästaren i segelflyg (Irve Silesmo, Ålleberg 1955) som visade avancerad segelflygning. En annan var Arvid Gullberg som uppvisningsflög med Europas sista flygbara autogiro. Flygvapnet deltog med en 3-grupp J29 "flygande tunnor" från F3 i Linköping. Allt detta och mycket därtill sågs av 12 000 åskådare.

Utsidor med karta på baksidan | s 2;   Förord s 3 | Programpunkter:
•Öppnande s 4;   •Hälsningsanförande s 5 |
•Bilsalong s 6;   •Pansartruppernas mc-cirkus s 7 |
•Segelflygbogsering s 8;   •Vinschstart s 9 |
•På tysta vingar s 10;   •Spökflygning s 11 |
•Flyget i jordbrukets tjänst s 12;   •Europas sista autogiro s 13 |
•Dans i det blå s 14;   •Flygvapnet anfaller s 15 .

Segelflygbogseringen utfördes av Sam Bertilsson, Inge Eriksson Arboga och Hans Warfsten Karlskoga. Segelflygarna som bogserades var Lennart Grahn, Tor Eliasson Karlskoga och Irve Silesmo. De tre flög sedan avancerat i numret "På tysta vingar". Vinschstart demonstrerades av Karl-Gunnar Carlsson. Europas sista autogiro flögs av Arvid Gullberg. Dans i det blå utfördes av trafikflygare Hydén från Stockholm, säkerligen var det silvervingen Gösta "Jesper" Hydén.

1958

Uppvisning söndagen den 31 augusti. Arrangörer: ÖBFK, Arboga Flygklubb och Nerikes Allehanda.

Arne Svensson: Årets flygdag den 31 augusti blev nästan en repris av flygdagen för två år sedan, nämligen uppvisning av segelflyg med den nu dubble svenske mästaren Irve Silesmo (Ålleberg 1957) och autogiroflygning av Arvid Gullberg. Flygvapnet deltog denna gång med ett par jaktplan av typ Hawker Hunter J34. Europamästarinnan i konstflyg, Liesel Bach, visade prov på avancerad flygning. Dessutom visade Örebros bilhandlare årets bilmodeller.

Utsidor | s 2;   Förord s 3 | Programpunkter:
•Flygdagen börjar s 4;   •Förprogram s 5 |
•Segelflyguppvisning s 6;   •Flygbepudring s 7 |
•De röda fantomerna från Braunschweig s 8;   •Europamästarinnan i konstflyg s 9 |
•Elev i luften s 10;   •Konstflyg med segelflygplan s 11 |
•De röda fantomerna återkommer s 12;   •Ballongjakt s 13 |
•Europas sista autogiro,   •Rea-uppvisning s 14; s 15 |
Löst blad med reviderat program .

Segelflyguppvisningen leddes av dubble svenske mästaren Irve Silesmo. Jordbruksflyg demonstrerades inte av AB Jordbruksflyg som först planerat, utan av Arne Tengler med Piper Cub, säkerligen hans egen SE-ATO. Eleven i luften var Kjell Ahlberg från Karlstad. Han var säkert allt annat än elev. Ballongjakten utfördes av Arne Tengler och Kjell Ahlberg. Europas sista autogiro flögs precis som för två år sedan av Arvid Gullberg.

NA 18 aug sid 5
NA 27 aug sid 5
NA 28 aug sid 4
NA 29 aug sid 5, 2
NA 30 aug sid 8
NA 1 sep sid 1 | sid 10

1965

Totalförsvarets stridsuppvisning söndagen den 13 juni i samband med jubileet Örebro 700 år.

1975

Uppvisning med Rothmans Aerobatic Team lördagen den 10 maj.

Arne Svensson: Lördagen den 10 maj gästades Örebro av en internatioell konstflygargrupp. Det var Rothmans Aerobatic Team från England med 4 st plan av typen Pitts S-2A som bjöd åskådarna på en hisnande uppvisning. Största attraktionen var uppstigning med varmluftsballong. Dessutom sågs veteranbilar, fallskärmshoppning och demonstration av brandförsvaret.

1978

Uppvisning söndagen den 11 juni.

Arne Svensson: Sista flygdagen på Gustavsvik arrangerades söndagen den 11 juni med deltagande av flygvapnets uppvisningsgrupp med 6 st Sk 60 skolplan. Avskedspubliken uppgick till ca 4 000 personer.

 

Dokumentets historik:
2011-02-19Arne Svensson förser oss med program för uppvisningar 1945, 46, 56 och 58.
2011-12-17Tillstånd från både Örebro Flygklubb och Örebro Segelflygklubb att publicera program.
2012-01-12Tillstånd från KSAK att publicera program.
2012-01-17Tillstånd från Arboga Flygklubb att publicera program.
2012-01-19Sidan med program för 1945, 46, 56 och 58 samt Arnes texter till 9 uppvisningar publicerad.