Dokument rörande Norrlandsflyg

Gustaf Burström har hittat följande dokument efter sin far Folke Burström, som var luleåföretaget AB Norrlandsflygs grundare och huvudägare.

År 1943

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

10 maj 1943

Aktiebolagsordning   Framsida | sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5 | sid 6 | sid 7

Bolaget som startades 1942 har nu blivit aktiebolag. Det ska "idka flygtrafik jämte annan därmed förenlig verksamhet". Styrelsen på 3 till 5 man ska ha säte i Luleå. Aktiekapitalet ska ligga på mellan 90 och 270 tkr.

År 1945

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

30 sep 1945

Faktura från AB Aero-behör   sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4

Stor renovering i Stockholm av flygmotor Super Scarab till Cessna Airmaster (SE-ANO eller SE-ANP).

År 1946

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

cirka mar 1946

Kalkyl för flygplan   SE-AEO, ASA, ASB, ASC | SE-ASD | Tre Norseman och två plan av typ X

Datering: I mars var beslut om köp av SE-ASA, B, C, D känt och leverans påbörjad enligt tidningen Flyg nr 1946:xx. SE-AEO havererade 46-06-23. Kalkylen bör vara gjord innan dess.

18 mar 1946

Aktiebrev för nyemission   framsida | baksida med bolagsordning | lös sida med kuponger

Ett aktiebrev i den stora nyemission som var undertecknad och redo att släppas till försäljning.

3 apr 1946

Avtal om optionsrätt för Rederi Svea   sid 1 | sid 2

Rederi Svea får option på rätt att teckna aktier i Norrlandsflyg för minst 300 tkr. Under optionstiden får Rederi Svea inte starta eget flygbolag och Norrlandsflyg får inte utvidga sin verksamhet utan rederiets godkännande.

3 jun 1946

Avtal med Rederi Svea angående överenskommet DC-3-köp   sid 1 | sid 2

Rederi Svea ska kunna teckna aktier i Norrlandsflyg motsvarande sina kostnader för det överenskomna anskaffandet av fyra Douglas Dakota-plan. Nuvarande aktieägare Folke Burström, tandläkare Gunnar Oscarsson och disponent Olle Molin ska vara beredda att sälja sina egna aktier till rederiet om det så begär.

20 jun 1946

Pengar från Rederi Svea för tre DC-3   sid 1 | sid 2

Rolf Gülich på Norrlandsflyg har emottagit 399 100 kr från Rederi Svea för inköp av tre Douglas Dakota-plan för rederiets räkning. En differens på 100 kr återbetalades samma dag till rederiet, troligen pga kursförändring mot dollarn som DC-3-affären gjordes i.

cirka okt 1946

Personalförteckning   sid 1

Datering: Den 13 mar 1947 anger NK att Knut Gunnerfeldt är ny flygchef. Hur ny? I listan står Olov "Doggen" Olsson som var bolagets flygchef före Gunnerfeldt. Jean Karlsson kom till NF strax före midsommar 1947, och han finns inte med i listan. Arne Tengler flög i Sundsvall 25 jul till 27 nov 1946. Han började flyga från Boden 14 feb 1947. I förteckningen anges han fortfarande vara stationerad i Sundsvall.

cirka nov 1946

PM om stöd för utökad verksamhet   sid 1 | sid 2

Mall till en PM om bolagets planer för 1947. Här ingår en storsatsning på stora plan som kan överglänsa ABA:s DC-3:or i fråga om lastkapacitet och ekonomi, och som kan operera på både hjul, skidor och flottörer. De ska finnas tillgängliga hösten 1947. Bolagets aktiekapital ska höjas betydligt, från 270 till 2 500 tkr. För att i god tid hitta och informera intressenter som kan bidra med medel för denna lönsamma satsning, inbjuds de till en konferens och förhandlingar en obestämd dag och plats i januari 1947.

Datering: Konferensen föreslås äga rum i jan 1947, men eftersom plats och dag ännu inte bestämts, borde mallen vara skriven före dec 1946.

Rolf Broberg: Vad är det för flygplan som lastar ca 4 ton, dubbelt så mycket som ABA:s DC-3:or, har en marschfart något över dem och som kan förses med både hjul, skidor och flottörer? Vi känner bara till deras inköp av Douglas Dakota/DC-3 och planerna på att köpa den mindre Miles Aerovan som lastar 1 ton. Menade de att Dakotaplanen som köpts och nu byggdes om hos SAA i Norrtälje skulle få dessa överlägsna prestanda. Det har i alla fall funnits exempel på DC-3 med hjul och skidor kombinerat, och även med flottörer. Orden "skall införskaffas hösten 1947" antyder att det handlar om ännu ej köpta plan. Menas helt andra plan, eller att de då betalar Rederi Svea med aktier för Dakotaplanen?

År 1947

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

cirka jan 1947

Kalkyler för flygplansanvändning
  Fairchild | Norseman | Med 3 Norseman | Med 5 Norseman | Baseringar

Kalkyler för 3 resp 5 Norseman plus en Fairchild Forwarder och en Cessna Crane.
Baseringar i Porjus, Umeå, Strömsund (Funäsdalen, Arjeplog), Boden/Sundsvall.

Datering: Det rimmar med PM i nov 1946 om utökad verksamhet.

cirka jan 1947

Förslag på baser och depåer   sid 1

Datering: Det rimmar med PM i nov 1946 om utökad verksamhet.

cirka jan 1947

Viktiga kunder och lämpliga plan   sid 1 | sid 2 | sid 3

Funderingar på inköp av tvåmotorig Miles Aerovan för att möta Bolidens Gruv:s behov av tunga transporter.

Datering: Det rimmar med PM i nov 1946 om utökad verksamhet.
Frisk & söner nämns. Deras Seabee kom 47-04-30. Kanske var de kund dessförinnan.
Målflyguppdrag i både Sundsvall och Boden förekommer fortfarande.
Cessna Crane ska användas för målflyg. Den kom 46-10-08.
Aerovan diskuteras. Den började serietillverkas 1946 och upphörde sent 1947.

19 apr 1947

Brevpapper med logga   sid 1

5 sep 1947

PM om samverkan med andra privata flygföretag   sid 1

Troligen en bilaga skriven av Thorild Backe, Stockholm, i hans brev daterat 16 sep 1947 nedan.
Appell för att skapa samarbete mellan idag konkurrerande bolag. Samarbetet kan gälla bljettpriser, löner, reservdelar, överlåtande av uppdrag när den egna kapaciteten inte räcker, gemensam marknadsföring m.m.

12 sep 1947

Lån beviljas för Cessna UC 78   sid 1 | sid 2 | sid 3

Norrlandsflyg har ansökt om 255 tkr i lån för inköp av 3 Norseman och en Cessna UC 78 Crane. LFS avgav utlåtande 8 jul, kommerskollegium 20 sep och statskontoret 18 okt 1946. LFS angav sedan nytt utlåtande 4 jul 1947. Nu, 12 sep 1947, en bra bit över ett år efter ansökan, beviljas lån för Cessnan. (Den köptes för ett år sedan, ca 8 okt 1946 enligt civilregistret.)

16 sep 1947

Brev om samarbete mellan taxiflygbolag   sid 1

Torild Backe, Stockholm, inbjuder för en ej nämnd organisations räkning Norrlandsflyg till en förutsättningslös överläggning med andra taxiflygbolag om ett eventuellt samarbete. Den PM som anges vara bifogad, måste vara PM daterat 5 sep 1947 ovan.

cirka sep 1947

Sammanställning januari - augusti 1947
  Inkomster | Lv Boden | Lv Sundsvall | Flygtid per plan o månad | Fjällflygtid per plan o månad

Datering: Sammanställningen avser jan-aug 1947 och bör vara gjord innan septembersiffrorna fanns tillgängliga. Jean Karlsson har berättat att han och Gunnar Gudmundsson flög Norseman SE-ASC ända till slutet av oktober 1947, så flygverksamheten kan inte ha lagts ner redan i september.

1 okt 1947

Registreringsintyg för SE-ASD   sid 1

cirka dec 1947

Förslag till verksamhet 1948
  Framsida | Innehåll | PM | PM forts | Nuvarande plan | Plan att sälja |
  Organisation alt 1 | Organisation alt 2 |
  Kalkyl en Norseman | Kalkyl en Fairchild | Kalkyl alt 1 | Kalkyl alt 2 |
  Planens basering | Personalbehov | Gällande tillstånd | Kunder hittills

Datering: I PM-delen anges att rundflygning f.n. är förbjudet. Rundflygförbudet gällde 1 dec 1947 till 27 feb 1948. Texten siktar fram mot verksamhetsåret 1948 med tillförsikt och föreslår bl.a. fler Norsemanplan. Därför är det nog snarare skrivet före årsskiftet än strax innan beslutet om likvidation.

År 1948

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

cirka feb 1948

Lista på tillgångar   sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5 | sid 6 | sid 7 | sid 8

Datering: Troligen skrivet i samband med likvidationsbeslutet 20 feb 1948.

cirka feb 1948

Förteckning över fordringsägare   sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5

Sid 4 anger några privata personers små skulder som indrivs av advokat. Namnen saknar helt flyghistoriskt intresse och har målats över av oss.

Datering: Troligen skrivet i samband med likvidationsbeslutet 20 feb 1948.

cirka feb 1948

Förteckning över lönefordringar   sid 1

Datering: Troligen skrivet i samband med likvidationsbeslutet 20 feb 1948.

27 feb 1948

Advokat Janzon till borgenärerna   sid 1 | sid 2 | sid 3

18 sep 1948

Advokat Janzons berättelse om bolaget   sid 1 | sid 2 | sid 3

År 1949

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

2 maj 1949

Utlåtande vid granskning av räkenskaperna
  Framsida | sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5 | sid 6 | sid 7 | sid 8 | sid 9 | sid 10 | sid 11 | sid 12 | sid 13

2 maj 1949

Konkursförvaltare Lindgrens konkursberättelse
  sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5 | sid 6 | sid 7 | sid 8

Norrlandsflyg försattes i konkurs den 28 sep 1948.

 

2012-07-05Gustaf Burström tillhandahåller dokument och medger publicering.
2012-12-28Publicerat.